CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ TSI – 2017

Facultatea de Psihologie și Științele Educației Asociația București pentru Copii Dislexici

Departamentul de Psihologie

Asociația Română de Psihopedagogie Aplicată

Organizează în perioada

18 – 19 noiembrie 2017

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

Neuropsihologia tulburărilor specifice de învățare (TSI)

Invitat: prof. dr. Philippe Roux

Dr. Philippe Roux este profesor la Facultatea de Științe Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța, Departamentul de Științe  Cognitive, membru în cadrul Școlii Doctorale.

Este expert al Asociației Europene Eurochild (Bruxelles), dezvoltă programe de ajutorare a copiilor din Europa pentru respectare dreptuluilor la educație, ingrijire, școlarizare (www.eurochild.org).

Profesorul Roux este cercetător în neuropatologia limbajului și în adaptarea psihopedagogică a copiilor cu tulburări severe ale limbajului scris (dislexie și disortografie).

De asemenea, profesorul Philippe Roux a fost expert în Programul Interministerial 2000 "Lang-Kouchner", Sănătate -EducațieNațională) în problema recunoasterii, diagnosticării, tratamentului și scolarizării copiilor cu inteligență normală și cu dificultăți de învățare severe.

Conferința se adresează:

 • psihologilor cu drept de liberă practică, în specialitățile: psihologie clinică, psihologie educațională, consiliere psihologică, psihoterapie, psihopedagogie specială (se vor acorda credite COPSI pentru participare)
 • medicilor cu specializare in psihiatrie si neurologie pediatrica
 • consilierilor școlari, logopezilor și cadrelor didactice
 • studenților, masteranzilor și doctoranzilor în domeniul psihologiei
 • părinților
 • reprezentanților asociațiilor non-guvernamentale de profil.

Taxe de participare:

 • psihologi cu drept de liberă practică, consilieri școlari, logopezi, medici, cadre didactice – 300 RON
 • doctoranzi – 200 RON
 • studenți și masteranzi, parinti – 150 RON
 • reprezentanți ai asociațiilor – 200 RON

Participanții vor primi mape cu materialele conferinței, ecusoane și diplome de participare, în care va fi specificat un număr de 15 credite de formare continuă.

Principaleleteme abordate:

 1. Bazele clinice ale tulburărilor specifice de învățare: considerente științifice privind simptomatologia, etiologia, prevalența și comorbiditatea.
 2. Implicații psihoeducaționale ale tulburărilor specifice de învățare asupra integrării copiilor în mediul școlar.
 3. Aspecte psihologice și educaționale în abordarea copilului cu TSI.
 4. Strategii educaționale și de management educațional la nivelul organizațiilor școlare.
 5. Modalități de optimizare și creștere a adaptabilității copiilor cu TSI în mediile școlare.
 6. Planul de intervenție personlizat pentru copilul suspect de TSI.

Comitet științific:

 • dr. Philippe Roux - Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța
 • Liselotte Verfaillie – Sint-Jan Berchmanscollege, Antwerpen, Belgia
 • univ. dr. Cătălin Nedelcea, Prodecan al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
 • univ. dr. Eugen Avram, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
 • univ. dr. Florinda Golu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
 • univ. dr. Valeria Negovan, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,Universitatea din București
 • univ. dr. Ruxandra Foloștină, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
 • univ. dr. Mihaela Stomff, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Hyperion

Comitet de organizare:

Lect. univ. dr. Cătălina Roșca, SNSPA, Departamentul de Psihologie

Asist. Drd. Claudia Drăgănescu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

Asist. Drd. Victor Cruceanu,Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

Asist. Drd. Andrei Zanfirescu,Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

 PROGRAM

SÂMBĂTĂ, 18 NOIEMBRIE 2017

9.00 – 9.30 – primirea și înregistrarea participanților.

9.30 – 11.00 – Deschiderea conferinței și prezentări în plen. Keynote speakeri:

- Importanța neuropsihologiei în abordarea dificultăților din mediile educaționale – prof. univ. dr. Eugen Avram, Directorul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

- Problematici actuale în mediile educaționale: provocări pentru copii, părinți, cadre didactice – conf. univ. dr. Florinda Golu, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,Universitatea din București

- Tulburările specifice de învățare la nivel internațional. Aspecte educaționale și legislative– prof. dr. Philippe Roux - Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța

- Raportul cognitiv – afectiv în învățare la copiii cu TSI - prof. univ. dr. Valeria Negovan, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,Universitatea din București

- Tulburările specifice de învățare și creșterea incidenței lor în mediul școlar din România – lect. univ. dr. Ruxandra Foloștină,  Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,Universitatea din București

- Realități și provocări în practica psihodiagnosticului tulburărilor de învățare. Direcții de acțiune – psiholog clinician Monica Bolocan

11.00 – 11.30 – pauză de cafea

11.30 – 14.00 –Prelegere: Bazele clinice ale tulburărilor specifice de învățare: considerente științifice privind simptomatologia, etiologia, prevalența și comorbiditatea – prof.Philippe Roux, Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța

14.00 – 14.30 – pauză de masă

14.30 – 16.30 - Prelegere: Implicații psihoeducaționale ale tulburărilor specifice de învățare asupra integrării copiilor în mediul școlar – prof.Philippe Roux, Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța

16.30 – 17.00 – pauză de cafea

17.00 – 18.30 – Prelegere: Aspecte psihologice și educaționale în abordarea copilului cu TSI - prof.Philippe Roux,Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța

 DUMINICĂ, 19 NOIEMBRIE 2017

10.00 – 11.30 – Prelegere: Strategii educaționale și de management educațional la nivelul organizațiilor școlare - prof.Philippe Roux, Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța

11.30 – 11.45 – pauză de cafea

11.45 – 13.15 - Prelegere: Modalități de optimizare și creștere a adaptabilității copiilor cu TSI în mediile școlare - prof.Philippe Roux

13.15 – 13.30 – pauză de cafea

13.30 – 14.30 – Prelegere: Planul de intervenție personalizat pentru copilul suspect de TSI - prof.Philippe Roux, Facultatea de Știinte Umane a Universității Aix-en-Provence, Franța

14.30 – 15.00 – Închiderea lucrărilor conferinței.

Se asigură traducător pentru prelegerile dlui. prof. Philippe Roux.

 Înscrieri și contact: officearpa@gmail.com

Înscrierile se fac la adresa de mail menționată mai sus, menționându-se numele complet al participantului. O dată cu înscrierea, se va trimite pe aceeași adresă și dovada efectuării plății (ordin de plată)

Plațile se fac în contul Asociației Române de Psihopedagogie Aplicată:

RO28INGB0000999904791916, deschis la ING Bank, sucursala Dr. Taberei. Menționăm faptul că ING Bank nu dispune de casierie, plățile realizându-se prin transfer bancar sau la ATM-uri.

Data limită pentru înscrieri: 13 noiembrie.

 

error: Continutul nu poate fi copiat !!! Toate drepturile sunt rezervate.