Congres International – adaptarea copiilor cu tulburari specifice de invatare in scolile din Romania: provocari si oportunitati pentru actualele politici educationale

Comunicat de presa, 7 mai 2016

Angela Ioan, Presedinte Asociatia Bucuresti pentru Copii Dislexici

La începutul acestui an s-a adoptat legea cu privire la învăţământul persoanelor cu tulburări specifice de învăţare (Legea 6/2016). Conform legii, în termen de 90 de zile ar fi trebuit să fie elaborate Normele Metodologice de aplicare, care vor permite punerea în practcă a legii şi schimbarea statutului acestor copii în şcoala românească. Este pentru prima dată când dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia sunt recunoscute printr-o lege în România, un început bun pentru drumul greu care va urma, până când vom putea spune că ne-am făcut datoria faţă de aceşt copii minunaţi.

Asociatia Bucuresti pentru Copii Dislexici este o organizaţie care, întotdeauna, a avut o abordare
constructivă a problemelor din sistem, încercând să propună SOLUŢII, iar soluţia în acest caz nu este
aborgarea legii.

Congresul Internaţional organizat împreună cu ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU COPII DISLEXICI şi FEDERATIA
SINDICAtELOR LIBERE DIN INVATAMANT va avea ca scop:

- Elaborarea împreună cu experţi europeni şi români a unei propuneri de Norme Metodologice de
Aplicare care să fie ulterior dezbatută cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştinţifice;
Confederaţia Sindicatelor Democratice din
România
Romanian Democratic Trade Union Confederation
Internaţionala Educaţiei
Education International
Internationale de l'Education
Comitetul Sindical European pentru Educaţie
European Trade Union Comittee for Education
Comité Syndical Européen de l'Education
- Informarea şi formarea cadrelor didactce, care se confruntă din ce în ce mai frecvent cu aceste
manifestări la copii;
- Susţinerea implementării metodelor inovatve de depistare şi tratare a tulburărilor specifice de
învăţare;
- Asigurarea şanselor egale pentru copiii cu tulburări specifice de învăţare în sistemul de educaţie şi
în societate.
Evenimentul este menit să elimine confuziile legate de conceptul de “tulburări specifice de învăţare la copii”
şi de asocierea acestora cu învăţământul special şi să atragă atenţia asupra existenţei reale în România a
fenomenului tulburărilor specifice de învăţare la copii şi a cunoştinţelor legate de aceasta.
Tulburarea specifică de învăţare NU este o boală, ci o particularitate cognitivă, prezentă pe tot parcursul
vieţii, care în condiţii potrivite de mediu nu devine deficienţă.
Copilul cu tulburări specifice de învăţare rămâne mult în urmă la învăţarea citt-scrisului sau socottului în
comparaţie cu capacităţile sale intelectuale, cu canttatea de exerciţii făcute acasă şi la şcoală. Dislexia nu
depinde de nivelul de inteligenţă. Chiar şi un copil cu un nivel de inteligenţă ridicat poate avea tulburări de
învăţare. Este vorba despre o modalitate specială de prelucrare a informaţiei, diferită de cea obişnuită, care
este cauzată de o dezvoltare şi funcţionare aparte a sistemului nervos central. Conform datelor statstce, se
constată că din numărul total de copii un procent de 7-10% prezintă tulburări de învăţare, iar procentul
cazurilor grave este de 3-5%. Copiii cu dislexie, disgrafie, discalculie gravă nu pot învăţa să scrie, să citească,
să socotească cu metodele clasice şi au nevoie de atente speciala pentru a le asigura şanse egale cu ceilalţi.
Toate acestea au impact asupra organizării claselor şi a procesului de predare - învăţare în sistemul preşcolar
şi primar public în care aceşti copii sunt incluşi.
La acest congres vor partcipa invitaţi din Italia, Franţa şi Ungaria (pentru prima dată folosindu-se mijloace
de comunicare multmedia), specialişt şi cadre didactce, reprezentanţi ai M.E.N.C.S. şi Ministerului
Sănătăţii, ai Inspectoratelor Şcolare şi ai presei.

ADAPTAREA COPIILOR CU TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂŢARE ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU ACTUALELE POLITICI EDUCAŢIONALE

CONGRES INTERNAŢIONAL
Bucureşti, 9 - 11 MAI 2016
Sala de Congrese a FSLI, Bd. Regina Elisabeta nr. 32, etaj II, sector 5, Bucurest

PROGRAM
LUNI, 9 MAI 2016
08:30 – 10:00 Înregistrarea participanţilor
10:00 – 10:30 Cuvânt de bun venit
- Simion HANCESCU, Preşedinte al FSLI
- Angela IOAN, Preşedinte al ASOCIAŢIEI BUCUREŞTI PENTRU COPIII DISLEXICI
Politici şi strategii nationale şi europene privind integrarea copiilor cu tulburări specifice de
învăţare în şcoli – puncte de vedere
- Simion HANCESCU, Preşedinte al FSLI
- Adrian CURAJ, Ministrul Educaţiei Naţionale
- Ecaterina ANDRONESCU, Senator, Preşedintele Comisiei pentru Învățământ, Senatul
României
- dr. Tamara Ciofu , deputat, presedinte Subcomisia pentru egalitate de tratament si
nediscriminare, co-initiator al proiectului de lege (Legea 6)
- Şerban IOSIFESCU, Preşedinte ARACIP
- Eva BARTOK – Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Copii Dislexici
- Ciprian FARTUŞNIC, Director al Insttutului de Ştinţe ale Educaţiei
- Dr Gianluca LO PRESTI r.– Director Departamentul de Neuropsihologie şi Psihopatologia
Învăţării, Italia
10:30 – 11:00 Pauză de cafea

SECŢIUNEA I – participă profesori din învăţământul pre-şcolar şi profesori din învăţământul primar; lideri de
sindicat, factori de decizie din sistemul de educaţie, specialişti în domeniu
11:00 – 12:30 CONFERINŢA: "Sunt suficient cunoscute în învăţământul românesc tulburările specifice de
învăţare (dislexie, disgrafie, discalculie şi disortografie)?"- invitat de onoare Dr. Gianluca
LO PRESTI – Director Departamentul de Neuropsihologie şi Psihopatologia Învăţării, Italia
Moderator: dna Cornelia POPA-STAVRI, vicepreşedinte FSLI
12:30 – 13:30 Identificarea tulburărilor specifice de învăţare – Rolul educatorilor şi învăţătorilor
- Semnele predispoziţiei la dislexie
- Semnele dislexiei
Sesiune de întrebări şi răspunsuri adresate domnului Prof. Dr. Gianluca LO PRESTI şi moderată
de dra. Sorana Stanescu - senior journalist TVR/associate editor D.O.R.
Depistarea, examinarea copiilor care prezintă simptome privind predispoziţia la dislexie sau tulburarea
specifică de învăţare intră în aria competenţei logopezilor. Părinţii, educatoarele, învăţătoarele sunt
însă acele persoane care petrec cel mai mult timp cu copiii, ei având şansa să observe cel mai bine
comportamentul şi performanţele copiilor. Fiind în cunoştinţă de cauză, aceştia pot apela foarte
repede la ajutorul logopedului, contribuind astfel la depistarea timpurie şi la asigurarea intervenţiei
terapeutice potrivite copilului.
13:30 Închiderea sesiunii plenare

SECŢIUNEA II – participă experţi în domeniu şi reprezentanţi ai FSLI şi M.E.N.C.S.
15:30 – 17:30 Elaborarea unei propuneri de completare a Legii nr. 6/2016 cu Norme Metodologice de

Aplicare – Partea I
GRUPUL DE LUCRU:
Gianluca LO PRESTI – Expert în psihopatologia învățării- Italia
Simion HANCESCU – Preşedinte FSLI
Cornelia POPA-STAVRI - Vicepreşedinte FSLI
Dănut IENEŞESCU - Vicepreşedinte FSLI
Eva BARTOK – Profesor logoped CJRAE Mureş şi Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Copii
Dislexici
Angela IOAN – Presedinte Asociaţia Bucureşt pentru Copii Dislexici
Şerban IOSIFESCU – Prof. Univ. Dr., Preşedinte al ARACIP
Erika KACSO – Profesor logoped, CJRAE Mureş
Lector Univ. Eva RADULY ZÖRGÖ - Profesor logoped CJRAE Cluj, Universitatea Babeş – Bolyai
Cluj Napoca
Conf. Univ. Dr. Viorel LUPU - sef secte psihiatrie pediatrica Spitalul Clinic de Urgenta pentru
copii Cluj Napoca - Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hateganu Cluj-Napoca
Lector Univ. Dr Carmen DAVID - Departamentul de Psihopedagogie Speciala,UBB Cluj Napoca
Anca MAIER - Cadru didactc asociat, Departamentul de Psihopedagogie Speciala, UBB Cluj
Napoca, Profesor de sprijin, Scoala Gimnaziala Speciala CRDEII / Lic. T. "L. Blaga", Cluj-Napoca
Profesor logoped Dr Izabela Ramona LUPU - CJRAE Cluj
Aurelia STĂNCULESCU – Director al Centrului M.B. de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Afrodita ŞANDOR - Profesor logoped, CJRAE Oradea
Veronica NICULESCU – Profesor, Director Adjunct Liceul “Mircea Vulcănescu”
Monica BOLOCAN – Psiholog clinician, membru Asociatia Bucuresti pentru Copii Dislexici
Dr. Matilda BORDUŞELU - Medic de familie, reprezentant al părinţilor
Ioana PAL – Preşedinte al Grupului de iniţiatvă pentru copii Dislexici - Oradea
-
MARTI, 10 MAI 2016
SECŢIUNEA III – participă specialisti în domeniu: logopezi, psihopedagogi, profesori de sprijin, consilieri
şcolari, educatori şi învăţători şi reprezentanţi ai FSLI
10:00 – 13:30 Masa rotundă – ateliere interactive în sistem multimedia (Skype)
“Educarea copiilor cu tulburări specifice de învăţare – schimb de experienţă privind
metodele de lucru referitoare la diagnostic şi terapie”
Invuitat din strainatate:
- Dr. Gianluca LO PRESTI (Italia),
- Interventii skype Prof. Philippe ROUX (Franţa); Prof. Eva GYARMATI (Ungaria); Dr. Anne
Marie MONTARNAL (Franţa); Dr. Valentina DUMITRANA (Franţa), Prof.Dr. Michael
KALMAR (Austria); Dr. Claudio VIO (Italia); Dr. Patrizio TRESSOLDI (Italia); Francesco
Riva (Italia)
Moderator:
- Sorana Stanescu - senior journalist TVR/associate editor D.O.R.
13:00 – 15:00 Închiderea sesiunii plenare
15:00 – 17:30 Elaborarea unei propuneri de completare a Legii nr. 6/2016 cu Norme Metodologice de
Aplicare – Partea II - Grupul de lucru

MIERCURI, 11 MAI 2016
SECŢIUNEA IV – participă specialişti în domeniu, educatori şi învăţători, reprezentanţi ai FSLI, ai M.E.N.C.S. şi
Ministerului Sănătăţii, mass-media
10:30 – 11:30 Copilul cu tulburări specifice de învăţare – evoluţii spectaculoase într-un mediu legislativ şi
educativ performant
Prezintă: Dr. Gianluca LO PRESTI – Expert in psihopatologia învățării şi Dna Ioana PAL –
Preşedinte al Grupului de iniţiatvă pentru copii Dislexici – Oradea
Prezentarea propunerii de completare a Legii nr. 6/2016 cu Norme Metodologice de
Aplicare elaborate de Grupul de Lucru
Prezintă: Dna Cornelia POPA-STAVRI - Vicepreşedinte FSLI
11:30 – 12:00 Pauză de cafea
12:00 – 13:00 Propunerile FSLI pentru susţinerea accesului egal la educaţie al copiilor cu tulburări
specifice de învăţare. Concluziile Conferinţei. Închiderea lucrărilor.
- Simion HANCESCU, Preşedinte al FSLI

error: Continutul nu poate fi copiat !!! Toate drepturile sunt rezervate.