F.O.N.P.C.

FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi expertiza membrilor săi.

Înfiinţată în anul 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, aproximativ 100 de ONG-uri, în folosul copiilor şi al comunităţii ghidându-se după principiile şi prevederile statutare şi promovând următoarele valori: identitatea/ autonomia membrilor, eficienţă în comunicare şi în acţiune, decizie democratică, solidaritate, deschidere, încredere, respect reciproc, echitate, consecvenţă/ continuitate, parteneriat, transparenţă, participare şi implicare.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, FONPC lucrează în strâns parteneriat cu donatorii, finanţatorii, cu autorităţile locale şi naţionale şi organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale, instituţii europene, societatea civilă, comunitatea şi cu alţi actori implicaţi în promovarea respectării Drepturilor Copilului.

Direcţiile strategice prioritare ale Federaţiei înglobează următoarele arii de acţiune:
  • Promovarea drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România
  • Implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice
  • Monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului
  • Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului

În vederea atingerii obiectivelor strategice, FONPC a derulat proiecte, programe şi a organizat diverse evenimente şi acţiuni pentru şi cu membrii săi.

Unul dintre cele mai importante proiecte ale FONPC este Advocacy for building a national consensus on children’s rights monitoring structures and creating the instrument for monitoring children rights, finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România. Priorităţile acestui proiect sunt crearea unor instrumente de monitorizare a drepturilor copilului, promovarea unei structuri independente de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor copilului, precum şi încurajarea participării copiilor la toate demersurile de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor lor.

Cititi mai multe pe site-ul F.O.N.P.C.

error: Continutul nu poate fi copiat !!! Toate drepturile sunt rezervate.